Västerås

Västerås är en tätort i sydöstra Västmanland, belägen där Svartån mynnar ut i en bukt av Mälaren, ungefär 10 mil västnordväst om Stockholm. Västerås har varit en handelsplats sedan 900-talet e Kr och nu för tiden är orten med sina cirka 120 000 invånare Sveriges femte största tätort.

När stora luftmängder når Västerås efter att de passerat över Mälaren ökar luftfuktigheten, vilket leder till den karaktäristiska ”västeråskylan” vintertid då vintervädret på grund av den höga luftfuktigheten upplevs som kallare än vad termometern indikerar.

I den svenska historien har Västerås varit en viktig punkt för både handel och tekniska innovationer. Till exempel har både ICA och H&M sitt ursprung i Västerås, och Asea och Svenska Metallverken – två företag som båda hade nyckelroller i elektrifieringen av Sverige – startades i Västerås kring förra sekelskiftet.

Nu för tiden domineras Västerås privata arbetsmarknad av bland annat data- och elektronikhandel, grafisk industri, kommunikationer och service. Den största enskilda industrin är ABB med sina cirka 4 500 anställda.

Korta fakta om Västerås

Koordinater 59°36′35″N 16°32′47″Ö
Area 48,1 kvadratkilometer (tätort)
Folkmängd 119 372 (tätort år 2016)
Landskap Västmanland
Län Västmanlands län
Domkrets Västmanlands domsaga
Kommun Västerås kommun
Kyrklig församling Västerås domkyrkoförsamling
Postnummer 72X XX
Riktnummer 21

Innerstaden

Delar av Västerås centrum följer fortfarande den medeltida stadsplanen, medan andra präglas av de förändringar som genomfördes på 1640-talet och efter den stora stadsbranden år 1714.

En av de äldsta bevarade byggnaderna är Västerås domkyrka vars historia sträcker sig tillbaka till 1100-talet. I området kring domkyrkan finns husen Biskopsgården och Konsistoriegården som båda är medeltida byggnader som genomgått ombyggnationer på 1600-talet/1700-talet. I kvarteren norr om domkyrkan, i Kyrkbacken och längs Svartån har bebyggelsen en ålderdomlig prägel med knuttimrade gårdar och korsvirkeshus.

Västerås slott, vars äldsta delar är från den tidiga medeltiden, ligger strategiskt placerat intill Svartåns mynning. Under Vasatiden var slottet kungligt residens, och numera bor landshövdingen här.

Modernisering

Utgrävningsarbetet för ett nytt stadshus satte igång år 1953 och kom att bli startskottet för den citysanering som genomfördes under 1950-talet och 1960-talet. Precis som i många andra svenska städer revs delar av innerstaden för att ge plats åt mer moderna. Stadshuset placerades cirka 40 meter öster om Svartån och försågs med ett 65 meter högt torn – ett torn som fortfarande är den femte högsta byggnaden i staden.

Ett viktigt landmärke av ännu yngre datum är Skrapan, ett 81 meter högt höghus i centrala Västerås som stod färdigt år 1990. Detta är Västerås näst högsta byggnad och ett av Sveriges högsta bostadhus. Här finns förutom lägenheter och studentlägenheter även kontor, parkeringshus, butiker, hotell, restauranger och bar.

Cykelstaden Västerås

I Västerås kan man som cyklist njuta av hela 34 mil sammanlagd cykelväg vilket är rekord bland de svenska städerna. Här finns även märkta cykelleder för långturer.

Nordens största insjöhamn

Nordens största insjöhamn ligger i Västerås och den är en viktig knutpunkt för bland annat järnprodukter, kol, koks och mineraloljor. Hamnområdena för storgods ligger i öster och väster, medan småbåtshamnar är belägna nordost om Västra hamnen, precis vid Notudden där Svartån mynnar ut i mälaren.

För privatpersoner finns det färjeförbindelser från Västerås till ett flertal öar i Västeråsfjärden, inklusive Ridön och Almö-Lindö.

Västerås ursprung

Under yngre stenåldern låg fortfarande en stor del av det som idag är Västerås under vatten, men under järnåldern gick det tack vare landhöjningen att gå torrskodd här. Vi vet att det bodde människor här under bronsåldern eftersom de lämnat efter sig gravrösen och spår av bebyggelse.

Vad gäller stadsliv så är Västerås en av Sveriges äldsta städer och det officiella tusenårsjubileumet firades år 1990. Stadssigill finns dock endast belagt från slutet av 1200-talet. Däremot har arkeologiska utgrävningar visat att det fanns en handelsplats här kring år 1 000 och ett bronsgjuteri vid mitten av 1000-talet. I början av 1000-talet var Västerås rikets näst största stad och på 1100-talet blev det biskopsstift. I mitten av 1200-talet fanns både ett dominikankonvent och en svartbrödraskyrka här, men dessa katolska byggnader lämnades att förfalla efter reformationen på 1500-talet.

På 1200-talet kom järn- och kopparbrukat igång i Bergslagen och Västerås blev tack vare sin placering vid Mälaren en viktig hamn för transporter till och från Bergslagen. En liten befästning anlades vid hamninloppet redan på 1200-talet för att försvara denna strategiskt så viktiga punkt, men det var först på 1300-talet som befästningen utökades till att bli en riktig borg för att kunna skydda staden mot anfall från Mälaren. Denna borg blev så småningom kungligt residens – ett slott.

Under en stor del av medeltiden var Västerås en av landets viktigaste orter för myntslagning. År 1972 hittades en skatt bestående av 16 332 medeltida mynt i centrala Västerås; ett av de största fynd av medeltida mynt som någonsin gjorts i Sverige.