Upplands-Bro

Upplands-Bro kommun ligger i den nordvästra delen av Stockholms län, vid sjön Mälarens östra strand. Exempel på tätorter i Upplands-Bro är Bro, Brunna och Kungsängen, varav Kungsängen är centralort i kommunen.

Kommunen ligger i den södra delen av landskapet Uppland och kallas Upplands-Bro för att särskiljas från andra samhällen i Sverige med namnet Bro. Upplands-Bro har goda kommunikationsförbindelser och många boende pendlar till arbete eller studier i Stockholm eller Uppsala.

Upplands-Bro gränsar i Stockholms län till kommunerna Sigtuna, Upplands-Väsby och Järfälla, och på andra sidan vattnet ligger Ekerö. Upplands-Bro gränsar också till Uppsala län.

Upplands-Bro trafikeras av Storstockholms Lokaltrafik (SL) och det ligger pendeltågsstationer i tätorterna Kungsängen och Bro. Den som kliver på pendeltåget på Stockholms central kan räkna med att vara framme i Kungsängen efter 25 minuter och Bro efter ytterligare 5 minuter.

I rusningstid går det direktbuss från Bro och Kungsängen till och från Kista, en stadsdel i västra Stockholm där ett stort andel IT-företag har sina kontor, och där både Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan har filialer. Många boende i Upplands-Bro arbetar i Kista, som även innehåller en av de största galleriorna i Stockholmsområdet.

Korta fakta om Upplands-Bro

Koordinater 59°32′N 17°40′Ö
Area 325,23 kvadratkilometer
Folkmängd 27 265 (år 2017)
Landskap Uppland
Län Stockholms län
Domkrets Attunda domsaga
Kommun Upplands-Bro kommun
Kyrklig församling Bro församling
Postnummer 197 XX
Riktnummer O8

Kungsängen

Kungsängen, som är centralort i kommunen Upplands-Bro, ligger vid Mälaren och hade år 2015 drygt 10 000 invånare. Fram till år 2001 låg Kungsängens järnvägsstation vid en krokig och enkelspårig sträcka, men därefter togs en ny station med förbättrad järnväg i bruk.

Församlingen har hetat Näs sedan Medeltiden – det var först när järnväg drogs till Näs på 1800-talet som man började använda namnet Kungsängen istället, förmodligen för att slippa förväxlingar med andra platser som också heter Näs. Namnet Kungsängen kommer sig av att det legat en kungsäng här sedan 1500-talet, på den plats som nu för tiden är ortens idrottsplats.

Kyrkan i Kungsängen uppfördes ursprungligen på 1200-talet och vissa delar av denna gamla kyrkobyggnad finns fortfarande kvar i dagens kyrka. Värt att nämna är också att dopfunten är från 1200-talet.

På Stäksön nära tätorten Kungsängen ligger ruinerna från den medeltida biskopsborgen Almarestäkets borg. I forntiden var Stäksön verkligen en ö, helt och hållet omgiven av Mälarens vatten, men landshöjningen har gjort att det numera finns en liten landsförbindelse hit.

Bro tätort

Bro är en tätort i Upplands-Bro kommun, belägen intill vägen E18:s sträckning mellan Enköping och Stockholm.

Att det uppstod en tätort på denna plats berodde på etableringen av en järnvägsstation i byn Härnevi år 1876. Kring järnvägsstationen växte ett litet stationssamhälle upp, och nejdens fokuspunkt flyttades gradvis från Bro kyrka till stationsområdet. Järnvägsstationen lades ned i början av 1970-talet, men år 2001 öppnades en pendeltågslinje som på nytt knöt ihop Bro med järnvägsnätet. Numera är Bro en växande ort och flera större byggprojekt är planerade för att möta efterfrågan på bostäder.

År 1992 totalförstördes Bro centrum av en brand, men redan två år senare invigdes ett nytt centrum med butiker och kommunal service.

Bro socken

Bro är en socken i Uppland som ligger inom Upplands-Bro kommun i Stockholms län. Den del av Mälaren som ligger söder om Bro kallas för Brofjärden. Socknens areal uppgår till strax under 47 kvadratkilometer inom socknens gränser hittar vi bland annat Bro kyrka, tätorten Bro och godset Brogård.

Kyrkobyggnadens allra äldsta delar är från 1100-talets slut, och den äldsta bevarade omnämningen av Bro socken hittar vi i ett brev skrivet i slutet av 1100-talet. Av detta brev framkommer att Fogdö kloster äger jord in parrochia Bro, det vill säga i Bro socken.

I Bro socken ligger flera gravfält och nio stycken runstenar, inklusive den berömda Assurstenen vid kyrkan.