Hallstahammar

Hallstahammar är en kommun och centralort i Västmanlands län. Orten är en gammal bruksort och den första smedjan i Hallstahammars kommun byggdes redan år 1628 i Trångforsområdet. År 1795 förbättrades transportmöjligheterna markant i och med att Strömsholms kanal invigdes, en kanal som på sin väg från Smedjebacken till Mälaren bland annat löper genom Hallstahammar.

Två av de viktigaste industriföretagen i Hallstahammar idag är FinnvedenBulten och Sandvik Heating Technology AB, som båda har sina rötter i verksamhet som startade i Hallstahammar på 1800-talet.

Korta fakta om Hallstahammar

Koordinater 59°36′49″N 16°13′45″Ö
Area 180,26 kvadratkilometer (kommun)

8,22 kvadratkilometer (tätort)

Folkmängd 15 839 (kommun år 2015)

10 787 (tätort år 2015)

Landskap Västmanland
Län Västmanlands län
Domkrets Västmanlands domsaga
Kommun Hallstahammars kommun
Kyrklig församling Hallstahammar-Kolbäcks församling
Postnummer 734 XX
Riktnummer 220

Trångforsområdet

Trångforsområdet, som ligger i Hallstahammars kommun, strax utanför själva tätorten, är ett gammalt industriområde som etablerades på 1600-talet. Den första stångjärnshammaren i Trångforsområdet togs i bruk redan år 1628. Kolbäcksån rinner genom Trångforsområdet, och år 1795 förbättrades transportmöjligheterna ytterligare genom färdigställandet av Strömsholms kanal.

Namnet Trångforsområdet kommer sig av att Kolbäcksån bildade ett vattenfall och en trång fors just här. Denna naturliga konfiguration gjorde att man mycket tidig, redan innan stångjärnshammaren anlades, nyttjade Kolbäcksån för vattenkraft.

Smedjan

Den första stångjärnshammaren i Trångforsområdet byggdes av köpmannen Adolf Willemson från Västerås år 1628. Den nuvarande smedjan är dock från 1799 – den uppfördes efter att Strömsholms kanal invigts. Kanalen drogs nämligen över den gamla brukstomten. Smedjan från år 1799 finns fortfarande kvar idag och kan besökas som en del av Ekomuseum Bergslagen. Den har dock inte När smedjan fortfarande var i bruk använde den sig av vattenkraft via en vattenledning i trä.

År 1875 introducerades lancashireprocessen i Trångforsområdet, en metod där smidbart järn framställs genom uppvärmning och färskning av tackjärn på en härd (härdfärskning). Nu uppfördes fyra härdar, samt en mumblingshammare, ett vattehjul och en Bagges blåsmaskin. Användandet av den nya metoden innebar en markant produktionsökning, och vid sekelskiftet hade man nått upp till en årsproduktion på 3 100 ton.

Smedjan slutade användas år 1915 men idag är en av de fyra härdarna rekonstruerad och går att använda. Ett nytt vattenhjul installerades år 2011 och mumblingshammaren har försett med en ny sockel.

Labbit

Byggnaden ovanpå smedjan var järnarbetarnas labbit, ett slags rast- och vilorum i anslutning till smedjan.

Kolhuset

I anslutning till smedjan ligger ett stort kolhus som användes för att förvara de stora mängder kol som järnbruket krävde. Kolhuset, som uppfördes år 1800, är ett av få svenska kolhus som överlevt in i vår tid.

Kraftstationen

På östra sidan om Kolbäcksån, ungefär 300 meter söder som smedjan, ligger Trångfors kraftstation, med sex vattenturbiner som var och en har en effekt på 400 hk.

Kraftstationen uppfördes år 1898-1899 av ingenjörsfirman Qvist & Gjers i Arboga, med sex generatorer från Asea för generation av trefasväxelström. Syftet med kraftstationen var att producera el åt Asea och Nordiska Metallaktiebolaget i Västerås.

Kraftstationen var i drift ända fram till år 1990 då den ersattes av den underjordiska anläggningen Hallstahammar Kraftstation. Trångsfors kraftstation förstördes dock inte, utan har bevarats som museum och går att besöka.